14.11.2020
ISO 12944 standardı

ISO 12944 STANDARDI

Açılımı “Uluslararası Standartlar Örgütü” olan ISO’nun, dünya çapında ulusal standart organlarının federasyonu olduğunu büyük ihtimalle duymuşsunuzdur. Uluslararası standartların oluşturulması ISO teknik komiteleri aracılığıyla gerçekleşiyor. ISO 12944 standardı ise çelik malzemesinin korozyona karşı boya ile korunmasında temel alınan uluslararası standartlardan biri. 

ISO 12944 standardı içinde çelik yapıların korunmasında yaygın olarak kullanılan boya ve boya sistem türleri açıklanıyor. Atmosfer, su ve toprakta korunmasız olarak bulunan çelik, hasara neden olabilecek korozyona maruz kalıyor. Çelik yapıları korozyondan korumanın farklı yolları var. Çelik yapıları korozyona karşı etkili bir şekilde korumak için bu tür yapıların sahipleri, planlamacıları, danışmanları ve korozyona karşı koruma çalışması yapan şirketler boya ile korozyona karşı koruma konusunda yeterli bilgiye sahip olmalı. ISO 12944 de biraz teknik bilgiye sahip olanlar için oluşturulmuş bir standart. ISO 12944, 9 bölümden oluşuyor. ISO 12944-1, ISO 12944'ün genel kapsamını içeriyor. Bölüm 1: Kapsam

ISO 12944-1, ISO 12944'ün diğer bölümlerine genel bir giriş sağlıyor. Bölüm 1’de bazı temel terimler ve tanımlar var. Bir boya sisteminin ne kadar koruma sağlaması gerektiğini belirten dayanım şemalarını içeriyor. Ayrıca sağlık, güvenlik ve çevre koruma hakkında genel bir açıklama ve kullanım yönergeleri de bulunuyor. 

Dayanım şemasında bulunan dayanım dereceleri düşük, orta, yüksek ve çok yüksek dayanım olarak ifade ediliyor. Düşük dayanımın 7, orta dayanımın 7-15, yüksek dayanımın 15-25 yıl ve çok yüksek dayanımın da 25 yıldan fazla dayanım sağladığını belirtmekte fayda var.Bölüm 2: Çevre koşullarının sınıflandırılması

ISO 12944 standardının bu bölümü atmosferik ve sualtı koşullara göre korozyon kategorilerini kapsıyor. Atmosferik koşullara göre sınıflandırma C1 çok düşük, C2 düşük, C3 orta, C4 yüksek, C5 ve son eklenen CX aşırı olmak üzere 6 kategoriden oluşuyor. Sualtı koşulla göre sınıflandırmada ise Im1, Im2, Im3 ve Im4 olmak üzere 4 kategori var. Bölüm 3: Tasarım ölçütleri

Bu bölüm, boya sistemlerinin tasarlanmasını içeriyor. Boyanın doğru kullanımı için uygun standardın belirlenmesi gerek. Atmosferik koşullara göre dayanımı C4,C5 ve CX sualtı koşullarına göre Im1, Im2, Im3 ve Im4 için yüksek ve çok yüksek dayanımlarda yüzeyin hazırlık derecesi P3 olmalı. P3 çok kapsamlı yüzey temizliği anlamına gelerek, yüzeyin görünür kusurlardan arındırılması demek. Bölüm 4: Yüzey özellikleri

Bölüm 4 yüzey tipleri ve yüzey hazırlık yöntemleri hakkındaki bilgileri içeriyor. Boyanın en iyi performansı vermesi için gereken yöntemleri açıklıyor. 

Doğru boya seçiminin önemi kadar boyanın doğru uygulanması da önemli bir konu. Boyadan en iyi performansın alınması ve boyanın başarısızlıkla sonuçlanmaması için uygulama hatalarının olmaması gerekir. Bu nedenle boya uygulama sürecinde yüzey hazırlama, boya uygulama ve saha testleri aşamaları sonucun iyi olması açısından son derece önemli. Koruyucu boya uygulamada ilk adım, yüzey hazırlığının yapılması. Yüzey tiplerine örnek olan yağ, gres toz, kimyasal tuzlar, pas, meneviş, yüzey yoğuşması, pürüzlülük derecesi ve eski boyalı yüzeyler boya performansını etkileyen faktörlerdir. Yüzey temizleme işlemi aşındırıcı püskürtme, el veya motorlu aletler ya da su jeti gibi yüzey temizleme yöntemleri ile yapılabilir. Bölüm 5: Koruyucu boya sistemleri

ISO 12944 standardı 5. bölümde koruyucu boya sistemlerinin nasıl seçilmesi gerektiğini ve farklı dayanım gereklilik kılavuzunu tanımlıyor.Bölüm 6: Laboratuvar performansı deney metotları

Bu bölümde, karbon çelik yapıların korozyon koruması için boya sistemlerinin değerlendirilmesindeki laboratuvar test yöntemleri ve test koşulları belirtiliyor.Bölüm 7: Boya işleminin uygulanması ve denetimi

  1. bölümde boyama işleminin nasıl yapılacağı ve denetiminin nasıl olacağı bilgisi veriliyor.Bölüm 8: Yeni uygulama ve bakım için şartname hazırlanması

ISO 12944 standardı 8. bölümde koruyucu boya sistemleri kullanılarak çelik yapıların korozyona karşı korunması için, şartnamelerin hazırlanması bilgilerini kapsıyor.Bölüm 9: Boya işleminin uygulanması ve denetimi

  1. bölümün, ISO 12944’te yeni bir bölüm olduğunu ve ISO 20340’ün öğelerini de içine aldığını söyleyebiliriz. Ayrıca bu bölüm deniz yapıları ve ilişkili yapıların koruyucu boya sistemlerini ve laboratuvar test metotlarını tanımlıyor.DİĞER BLOG YAZILARI
European Coatings Show
European Coatıngs Show
Birkaç mikron toz boya uygulamak mümkün mü?
Toz boyalarda ince film uygulamak mümkün mü?